Filmade seminarier

KEFU-dagen 2023 – vart är vi på väg?

KEFU-dagen 2023 belyste en fråga som inte har något självklart svar. Liksom Tv-programmets dito så kommer det emellertid då och då ledtrådar, mer eller mindre tydliga, som eventuellt kan påverka riktningen på samhällets färdväg, men att utifrån dessa peka på en tydlig slutdestination är betydligt svårare, och kanske inte heller önskvärt.

Ökad kunskap och förståelse för de olika utvecklingsmönster som pågått en tid, och för de som är i sin linda, förbättrar sannolikt förutsättningarna för att navigera klokare och kanske rentav undvika de värsta känningarna av grunt och stundtals grumligt vatten. KEFU-dagen tog fasta på några av dessa ledtrådar och dess implikationer och alla föreläsningar kan ses via länken nedan.

KEFU-dagen 2023 på YouTube

Hur mår den lokala demokratin? Skånska politiker säger sitt!

Seminarium/film

Under hösten 2022 genomförde KEFU en enkätstudie med skånska kommunpolitiker i syfte att ta tempen på deras upplevelse av den kommunala demokratin: Hur stora möjligheter har kommunpolitiker att driva politisk förändring? Vilket handlings-utrymme har kommunerna i relation till staten inom sina kärnverksamheter? Och vilket utrymme har politikerna gentemot förvaltningen och dess tjänstemän? 

Under detta seminarium diskuteras den lokala demokratins välmående och resultatet av forskarnas studie.

Medverkande: Anders Sannerstedt, Dalia Mukhtar-Landgren, Mats Fred (alla vid Statsvtenskapliga inst, LU)

Se seminariet på YouTube

Är administration en profession?

Seminarium/film

Medverkande: Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, Campus helsingborg, Lunds universitet

Tid: Fredag den 19 maj  2023 kl 14-16

Se seminariet på YouTube

Strategisk analys och strategiskt beslutsfattande i arbetet med Totalförsvaret – ett kommunalt perspekiv

Seminarium/film

Medverkande: Stein Kleppestø, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid: Fredag den 28 april kl 14-16

Se seminariet på YouTube

Den lokala demokratins vägval

KEFU-seminarium

Medverkande: Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022.

Tid: Torsdagen den 8 december kl 14.00-16.00.

Se seminariet på YouTube

Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende 
– resultat från två skånska kommuner

KEFU-seminarium

Medverkande:  Mattias Haraldsson, ek dr och Anna Häger Glenngård, docent, båda från Ekonomihögskolan i Lund och KEFU, Elina Opasiak, Hälso- och sjukvårdstrateg, Malmö stad.

Tid: Tisdagen den 6 december kl 14.00-16.00

Se seminariet på YouTube

Inkomster och polarisering på Skånes landsbygd 
och i invandrartäta områden

KEFU-seminarium

Medverkande: Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Tid: Fredagen den 28 januari 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

New public management – en döende svan eller…

KEFU-seminarium

Medverkande: Tom S. Karlsson, filosofie doktor i företagsekonomi och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han bland annat studerat styrning och management över tid i statsförvaltningen.

Torsdagen den 10 februari 2022 klockan 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

Powerpoint-presentation

 

Vilka effekter ger obligatorisk förskoleklass?

KEFU-seminarium

Medverkande: Therese Nilsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Therese Nilsson har bland annat studerat hur antalet timmar i förskoleklass påverkar elevers skolresultat och vilka effekter förskoleklassen har på fördelningen av skolresultat inom en kommun jämfört med andra grupper.

Se seminariet på YouTube