KEFU-podden

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till KEFU:s verksamhet

Nr 1. Om vikten av att gå länge i skolan

I den första podden i KEFU:s poddserie samtalar Mikael Hellström med nationalekonomen Therese Nilsson. Hon berättar här om sitt nyligen färdigställda forskningsprojekt om orsakssambanden mellan utbildning och hur det senare går i livet.

Lyssna på poddavsnitt 1

Nr 2. Finns det en bästa samhällsorganisation?

Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Ola Mattison och Hans Knutsson diskuterar denna fråga genom att jämföra Sverige och Kanada. Samtalet kretser kring frågor som ansvarsfördelning, finansiering, fördelning av uppgifter och migration.

Lyssna på poddavsnitt 2

Nr 3. Intern styrning av vårdcentraler i Sverige och Finland – skillnader och likheter

Mikael Hellström samtalar i denna podd med Anna Häger Glenngård om det nyligen färdigställda forskningsprojekt där hon tillsammans med två finska forskarkollegor jämför hur den interna styrningen ser ut på vårdcentraler i Sverige och Finland. 

Lyssna på poddavsnitt 3

Nr 4 Skånska kommuners twittrande

Nationalekonomerna Andreas Bergh och Sara Moricz har i ett KEFU-finansierat forskningsprojekt studerat i vilken utsträckning skånska kommuner använder sig av Twitter och vilket syfte de har med sitt twittrande. I detta avsnitt intervjuar Mikael Hellström Andreas Bergh om resultaten av projektet.

Lyssna på poddavsnitt 4

Senast uppdaterad: 2021-05-31