Ekonomihögskolans internships

Skaffa professionella meriter under din utbildning

Som programstudent på Ekonomihögskolan har du möjlighet att genomföra ett internship som del av din utbildning. Ett internship innebär att du utför ett arbete på ett företag eller i en organisation och integrerar kunskap och teori från din utbildning med praktisk tillämpning och kompetensutveckling i en professionell miljö. 

Varför är det bra att göra ett internship?

Ett internship innebär förstås en mycket bra erfarenhet på ditt CV, men även en mängd andra och kanske viktigare fördelar.

  • Upptäck och utveckla ett eller flera av dina karriärintressen i en professionell miljö.
  • Få kännedom om särskilda branscher, företag och organisationer.
  • Testa om en viss karriärinriktning eller bransch passar just dig.
  • Utveckla nya färdigheter och förbättra de kunskaper du redan har.
  • Applicera det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö.
  • Skaffa kompetens inför framtida jobbansökningar och anställningsintervjuer.
  • Bygg professionella nätverk med människor inom ditt framtida karriärområde.

Om Ekonomihögskolans internships

Som programstudent på Ekonomihögskolan finns det möjlighet att göra ett internship inom ramen för din utbildning. 

Ekonomihögskolans internships är en möjlighet för dig att söka kvalificerade praktikplatser som vårt Karriärcenter utlyser i samarbete med Ekonomihögskolans partnerföretag. Alla Ekonomihögskolans internships är kvalificerade och på förhand godkända av skolan.

Det här gäller om du får ett av de här internshipen: 

  • Din ansökan till Ekonomihögskolans internship ska bestå av CV och personligt brev för praktikplatsen som du skickar in via MyCareer.lu.se, enligt anvisningarna i praktikannonsen. När du blivit antagen till en av våra praktikplatser, hjälper vi dig sedan med ansökan till berörd praktikkurs.
  • Efter internshipet lämnar du in den rapport som krävs för att du ska få dina högskolepoäng. Anvisningarna om detta finns i informationen om praktikkursen.

Kontakta Karriärcenter om du har några frågor eller om något är oklart.

Du kan också finna din egen praktikplats. Du ansvarar då själv för att kriterierna för praktikkursen är uppfyllda och godkända av din studierektor.

Kontakt

För frågor som rör praktikkurser

Vänd dig till din institution, praktikkursansvarig eller praktikkursadministratör.

För frågor som rör praktikplatser samt Ekonomihögskolans internhips

Stina Vikingson
Karriärcenter

Telefon: 046-222 78 09
career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2020-01-13