Partnerföretag

Stiftelsen Partnerskap har skapats i samverkan med Ekonomihögskolans ledning och näringslivsrepresentanter och är ett exklusivt samarbetsforum. Samarbetet bygger på ett långsiktigt intresse hos Partnersföretagen för att Ekonomihögskolan ska uppnå hög kvalitet i forskning och utbildning samtidigt som Partnerföretagen ska kunna komma i åtnjutande av kvalificerad rekrytering, konkurrenskraftig kompetensutveckling och exponering i Ekonomihögskolans omfattande nätverk.

Stiftelsen Partnerskap är öppen för alla företag och organisationer såväl inom som utanför Sverige, som vill utveckla sin kompetens och sitt nätverk inom områden som affärsutveckling, ledarskap och ekonomi.

Genom ditt engagemang och ditt bidrag kommer ditt företag i en särställning bland studenter, forskare och lärare och inte minst bland Ekonomihögskolans alumni.

Har du frågor angående medlemskap i Stiftelsen Partnerskap, så är du välkommen att ta kontakt med Cecilia Arkestad, VD och ansvarig för Stiftelsen Partnerskap.

Cecilia Arkestad
Chef

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249

Cecilia Arkestad
Senast uppdaterad: 2018-01-17