Inför din ansökan

Oavsett om du söker ett jobb via annons eller på eget initiativ ska du skicka ansökningshandlingar. Vilka handlingar som är aktuella kan skifta. Det är inte alltid nödvändigt att skicka betygskopior och arbetsintyg. Är du osäker på vad som gäller, ringa och fråga vad arbetsgivaren vill ha.

Annonsen

Ofta söker du jobb via en jobbannons. Läs den noga och läs mellan raderna. Vad är det arbetsgivaren försöker få fram? Vilka erfarenheter och egenskaper är måsten och vilka är bara önskemål? Vilken känsla försöker arbetsgivaren förmedla? Vilka av arbetsuppgifterna anser du vara de viktigaste och vad är dina erfarenheter på de områdena?

Ansökningshandlingar

Ibland är konkurrensen hård med flera hundra sökande till en tjänst. Därför är det viktigt att lägga ner tid på sin ansökan och väcka intresse t ex med en uppseendeväckande rubrik.

Söker du flera jobb kan det vara svårt att variera ansökningarna. Många skickar standardbrev men det är bättre att du ägnar energi åt de jobb du verkligen vill ha, än att ösa ut ansökningar i form av massbrev. Försök därför matcha varje enskild ansökan du skriver till just den tjänsten.

Karriärcenter hjälper dig genom processen med att komma igång att skriva och ger också feedback på dina färdiga handlingar.

CV 

Ett CV är ett dokument över vad du gjort. Det är därför viktigt att det är tydligt uppställt så att det är lätt för den som rekryterar att följa dina utbildningsval och dina arbetslivserfarenheter. Det förekommer många olika varianter av både CV och meritförteckning, men det finns inget som är direkt rätt eller fel.

Inled alltid med namn och kontaktuppgifter. Obs! Har du en alltför personlig mailadress (t.ex. smeknamn) så öppna en ny för ditt jobbsökande.

Du bör gruppera dina meriter under olika rubriker med det mest aktuella först. Är det din utbildning som är mest relevant för tjänsten? Eller är det din arbetslivserfarenhet?

Var konsekvent i din uppställning. Använd samma sätt att markera tidsperioder genom hela ditt CV. Använd omvänd kronologisk ordning, dvs. inled med det du gjort senast.

Ett CV ska vara kort och informativt, helst inte längre än 2 sidor.

Det är vanligt att inleda med några meningar om vem man är och karriärmål. Gör du det så tänk på att vara specifik. En alltför allmän inledning om att "jag söker ständigt utveckling..." tillför inget.

Om du söker lite inspiration inför ditt CV-författande, finns det exempel på mallar hos Karriärcenter.

Personligt brev

Det personliga brevet ska berätta om dig själv, din bakgrund och din personlighet på ett sätt som visar att du är rätt person för jobbet. Ansökningsrevet ska vara tydligt, lättläst och snabbt visa varför du söker tjänsten. Det ska vara enkelt att hitta i eftersom rekryterarna ofta har ont om tid och många ansökningar att läsa. Det viktiga får inte komma bort! Syftet med brevet är att väcka arbetsgivarens intresse så att du blir kallad till intervju

Tänk på att vara relevant. Ta reda på vad som verkligen efterfrågas. Ha annonsen framför dig när du skriver och försök hitta nyckelord. Vad söker arbetsgivaren? Visa att just du är en sådan person genom att lyfta fram kunskaper, erfarenheter och egenskaper som stämmer överens med arbetsgivarens behov.

Brevet ska inte vara en upprepning av ditt CV.

Spontanansökan

Det är vanligt att man vänder sig till arbetsgivare för att man är intresserad och vill höra sig för om framtida arbetsmöjligheter. Du bör då också skicka in en spontanansökan. Den innehåller CV  samt ett kort brev som berättar vem du är och vad du är intresserad av att göra. En halv sida är att rekommendera. Detta gäller även om du är på jakt efter examensarbete.

Betygskopior

Skicka bara med betygskopior om arbetgivaren ber om det. Vanligt är att arbetsgivaren nöjer sig med CV och brev. Är du osäker, kan du ringa och fråga först. Handlingar som annars är relevanta är examensbevis, studieintyg och arbetsgivarintyg.

Senast uppdaterad: 2020-05-14