Webbinarium med civilministern: Tillitsbaserad styrning i staten

Föreläsning

Tillitsreformen syftade till större frihet och en minskad administrativ börda för offentliganställda.

Louise Bringselius, Sofia Wallström, Lena Micko, Rikard Jermsten, Janna Valik. Illustration: Frida Nilsson

Vad anser regeringen om arbetet med reformen så här långt? Vad innebär tillitsbaserad styrning i myndigheternas vardag och hur kan en tillsyn baserad på tillit utformas?

Läs mer på lu.se

3 december 2021
13:00–15:00

Lokal

This is an online meeting.

Kontakt

Louise Bringselius

Louise.Bringselius@fek.lu.se