Viktigast på agendan: Näringslivets hållbarhetsresa

Seminarium

Krav på hållbarhet är inget nytt för svenska företag men ökade globala utmaningar och nya hållbarhetsregler på finansmarknaden gör att hållbarhetsarbetet hamnar högst på agendan. Hur ser detta arbete ut? Vad säger aktuell forskning om finansiellt stöd, energiomställning och leverantörskedjan? Hur kan ett lyckat hållbarhetsarbete på ett stort företag se ut? Följ med på Hållbarhetsresan!

De säger att de är hållbara men vad innebär det egentligen?

Vi inleder Hållbarhetsveckan med en viktig, samhällsrelevant diskussion som berör alla; konsumenter, forskare, studenter mfl. För att gå på djupet och förstå. För att få veta mer om hur företag jobbar för att bli mer hållbara.  

Deltagare

Susanne Arvidsson
Docent i Redovisning och finans, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Fredrik Nilsson
Professor i Förpackningslogistik, LTH, Lunds universitet

Lars J Nilsson
Professor i Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet

Alla verksamma vid det nya tvärvetenskapliga centrumet vid Lunds universitet, SSCEN - Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling.

Anna Celsing
Hållbarhetschef på Alfa Laval, ett företag som gjort en framgångsrik hållbarhetsresa och som kommit långt i omställningen. En förebild i sammanhanget.

Samtalet avslutas med tid för frågor och mingel i Ljusgården utanför Crafoordsalen, med servering av enklare förtäring. Observera att samtalet hålls på svenska. Ingen föranmälan krävs!

Om SSCEN

Evenemanget arrangeras av SSCEN - Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling, en strategisk satsning mellan LTH och Ekonomihögskolan. SSCENs mål är att bygga kunskap och hantera klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsutmaningar genom att bedriva bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad forskning och undervisning, med aktiv involvering av näringsliv, offentlig sektor, och andra delar av Lunds universitet.


Det här eventet är den del av Hållbarhetsveckan 2023, ett årligt event som arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun. I år arrangeras över 60 föreläsningar, guidade turer, utställningar, med mera. 

17 april 2023
11:00–11:45

Lokal

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Anmälan

Sista anmälningsdag: 13 april 2023.

Anmälan

Kontakt

Anna Löthman

anna.lothman@ehl.lu.se