Vetenskapslunch: Gränsöverskridande samverkan för ökad resiliens

Seminarium

Crafoords vetenskapslunch med Caroline Wigren Kristoferson och Anna Thomasson. Caroline är docent vid Företagsekonomiska institutionen och Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan. Anna är docent vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

För att lösa så kallade "wicked problems" är utveckling och innovation en förutsättning.

Caroline Wigren-Kristoferson och Anna Thomassons arbete relaterar till olika projekt som syftar till att nå klimatmålen. Projekten handlar om så kallade ”wicked problems”. Ett ”wicked” problem kännetecknas bland annat av att det finns många alternativa lösningar till problemet, konsekvenserna av lösningen är inte känd, samt att problemet inte ägs av en enskild aktör. För att lösa dem är utveckling och innovation en förutsättning. Projekten kräver samverkan mellan olika parter. I forskning såväl som i praktik lyfter man ofta fram samverkan mellan olika parter som en förutsättning för utveckling; dock är det mer sällan som utmaningarna med samverkan diskuteras och problematiseras.

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar om spännande forskning som fått forskningsanslag från Crafoordska stiftelsen.

Föreläsningen varar i ca 30 minuter med efterföljande frågestund.

Vetenskapsluncherna  är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek.

Föreläsning kommer att filmas på plats och publiceras på nedanstående länk.

www.lu.se/vetenskapsluncher

https://www.facebook.com/events/139968386669452/
 

Tid: 2018-04-18, kl. 12:00 till 12:45

Plats: Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

 

 

18 april 2018
12:00–12:45

Lokal

Lunds stadsbibliotek
Atriumgården
Sankt Petri kyrkogata 6
222 21 Lund

Kontakt

Åsa Grunning

asa.grunning@fsi.lu.se