Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – från extern legitimitet till intern relevans

Seminarium

Olika typer av organisationer har under många år satsat mycket tid och resurser på att producera hållbarhetsrapporter av olika slag, men hur ser det ut med den interna relevansen och användningen av det som rapporteras? Jobbar man med hållbarhetsrelaterade budgetar och beslutsprocesser, kalkyler, nyckeltal och målsättningar!? 

Under seminariet kommer exempel på vikten av intern förankring i styr- och mätprocesserna gällande hållbarhetsaspekter från städer, regioner, kommuner och företag presenteras. Är detta något som automatiskt löser sig genom strategiska initiativ och ambitioner hos ledningen och centrala staber, eller måste verksamheten involveras mer konkret på olika sätt?


Välkommen till ett seminarium som behandlar många viktiga och aktuella frågor i svenskt offentligt och privat näringsliv. För att initiera en seminariedialog kommer även vissa svar och försiktiga rekommendationer ges i relation till ämnesområdet för dagen. 
Välkomna! 

Medverkande: Matti Skoog, professor, Åbo Akademi.

Tid: Torsdagen den 17 november kl 14.00 – 16.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns norr om Ekonomicentrum.


Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/473

17 november 2022
14:00–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.