Träffa Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Möte

Personal från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) besöker Ekonomihögskolan och berättar om sin verksamhet.

På mötet kommer du att kunna lära dig mer om ESO:s verksamhet samt få tillfälle att diskutera och ställa frågor till ESO:s företrädare. Vicerektor Sylvia Schwaag Serger deltar också i mötet i egenskap av ledamot i ESO:s styrelse. Mötet är på svenska eftersom ESO-rapporterna i de allra flesta fall skrivs på svenska.

Tid: Tisdagen den 21 januari klockan 11.00-12.00.

Plats: Tegstamsalen på Ekonomihögskolan (EC3, mellanbyggnaden).

Du behöver inte anmäla dig – det är bara att dyka upp. Välkommen!

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet som ursprungligen inrättades redan 1981. ESO:s uppgift är att bidra till att bredda och fördjupa underlaget inom områden som är viktiga för samhällets och samhällsekonomins utveckling. ESO ska vara en brygga mellan forskning och politik och genom ESO-studier kan forskningens samverkan med det omgivande samhället stärkas.

ESO ger forskare – eller andra experter – i uppdrag att skriva rapporter som ges ut i ESO:s egna skriftserie. Rapporterna får ofta en stor spridning och i de flesta fall ordnas också seminarier för att belysa rapporternas innehåll, då till exempel myndighetsföreträdare och politiker deltar.

Om du är forskare och har intressanta resultat som du vill utveckla och sprida kan ESO utgöra ett mycket bra forum för det. Baserat på en projektansökan beslutar ESO:s styrelse vilka projekt som ska bli av.

Läs mer om ESO på deras webbplats

21 januari 2020
11:00–12:00

Lokal

Tegstamsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Fredrik Andersson

fredrik.andersson@ehl.lu.se