Tillitsbaserad styrning i skolan

Webbinarium

Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun berättar om sina arbetssätt och erfaren-heter av tillitsbaserad styrning – med perspektiv från politik, förvaltning och skola.

Välkommen till ett webbinarium om tillitsbaserad styrning inom skolan

 

________________________________________________

 

Webbinariet uppskjutet pga sjukdom, nytt datum kommer.

________________________________________________

 

 

 

 

Medverkande
• Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden
• Stefan Norrestam, utbildningsdirektör Lunds kommun
• Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan i Lunds kommun
• Mia Reuterborg, chef utvecklingsenheten vid Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun

Samtalsledare är Louise Bringselius, förvaltningsforskare och föreståndare Institute for Public Affairs vid Lunds universitet.

Webbinariet arrangeras av www.inspa.se

20 januari 2022

Kontakt

Louise Bringselius

inspa@ehl.lu.se