Teoretiska perspektiv på tillit och tillitsbaserad styrning

Webbinarium

Fem forskare talar om tillit, omdöme och tillitsbaserad styrning utifrån olika forskningsperspektiv. De utgår från sina respektive kapitel i en ny antologi vid Studentlitteratur, ”Tillit och omdöme”.

Louise Bringselius, Jonna Bornemark, Kerstin Svensson, Magnus Adenskog, Lotta Dellve

Anmäl dig till webbinariet här (Zoom)

Varför är tillit och omdöme viktigt och vad innebär tillitsbaserad styrning? Varför är det så svårt att bygga tillit? Och vad kan det innebära när vi vill skapa rum för tillit och omdöme i våra organisationer?

Vid detta webbinarium samtalar fem forskare utifrån en helt ny forskningsantologi där samtliga medverkar. Boken ges ut vid Studentlitteratur och har titeln ”Tillit och omdöme – perspektiv på tillitsbaserad styrning”. Redaktör är Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet. Här konstaterar författarna att tillit till människors omdöme är grundläggande i demokratin och avgörande för att organisationer och samhällen ska bli framgångsrika. Särskilt viktig är tilliten till de medborgare och professioner som möts i kärnuppdraget. Med tillitsbaserad styrning och ledning avses en ambition att utgå från behoven i medborgarmötet, i stället för att detaljstyra på långt avstånd, för att på så vis förbättra kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö i offentlig sektor. I kapitlen behandlas mätande, medborgardialog, omdöme, professionalism, kollegialitet, ledarskap, rättsregler, organisation, incitament, mm. Målgrupp är framför allt forskare och studenter.

Tolv forskare medverkar i boken, bland annat de fem som medverkar vid webbinariet. De talar på följande teman. Möjlighet finns att skicka in frågor till samtalet.

Medborgar­dialog. Uttryck för demokrati – och väg till tillit?
Magnus Adenskog, fil dr i statskunskap, Lunds univ.

Omdöme - en filosofisk essä om vad vi ska ha tillit till
Jonna Bornemark, professor i filosofi, Södertörns högskola

Introduktion till tillitsforskningen
Louise Bringselius, docent i företagsekonomi, Lunds univ.

Distribuerat ledarskap som ger utrymme för omdöme
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs univ.

Professionalism - styrning och autonomi i samspel
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds univ.

 

_________________________________________________________________________

Arrangör: Institute for Public Affairs (INSPA) vid Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Läs mer och se fler event här på www.inspa.se

26 november 2021
10:00–12:00

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Louise Bringselius

louise.bringselius@fek.lu.se