SHEA-konferensen 2018

Seminarium

Välkommen till den 7:e nationella hälsoekonomiska konferensen. Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.

Datum

14–15 mars 2018

Plats

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Tycho Brahes väg 1, Lund. 

Besöksinformation och karta

Program och anmälan

Sista dag för anmälan är måndag 5 mars. Via anmälningslänken hittar du även information om och förslag på hotell i Lund i samband med konferensen. Välkommen med din anmälan!

Ladda ner program

Anmälan till konferensen

Huvudtalare

Carol Propper

Carol Propper, professor i nationalekonomi vid Imperial College London.

Proppers forskning fokuserar på effekterna av incitament på hälso- och sjukvårdens kvalitet och produktivitet. Hennes studier rör bl.a. konkurrens på sjukhusmarknaden och dess konsekvenser för vården, kvalitetssignaler i äldrevårdsmarknaden men aspekter på socioekonomisk ojämlikhet i hälsa.

Martin Roland

Martin Roland, professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning vid University of Cambridge.

Rolands forskningsintresse kretsar kring primärvårdsfrågor, utvecklingen av metoder för att mäta vårdkvalitet och utvärdera vårdinsatser. Han har publicerat ett flertal studier om styrning genom pay-for-performance och relationen till vårdkvalitet. Roland var praktiserande läkare i 35 år.

Information angående presentationer

Muntlig presentation av enskilt bidrag

Avsatt tid för presentation är 10 min. Var snäll och skicka presentationen i pdf- eller ppt-format senast mån 12 mars kl 12 till Linn Mattisson li2610ma-s@student.lu.se.

Poster

På konferensens postervandring kommer en moderator presentera din poster och du som författare får möjlighet att svara på frågor och diskutera posterns innehåll med åhörarna. Var snäll och gör postern i format A0 liggande. Postern lämnas in i samband med registreringen 14 mars.

Kontakt

Om du har frågor om konferensen så är du välkommen att vända dig till Linn Mattisson, li2610ma-s@student.lu.se.

 

14–15 mars 2018

Lokal

Ekonomihögskolan
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Linn Mattisson

li2610ma-s@student.lu.se