Save the date: Om resiliens i försörjningskedjor

Seminarium

Resiliens handlar om förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Detta seminarium handlar om just detta, med försörjningskedjor som utgångspunkt.

Photo by Timelab Pro on Unsplash

Antalet störningar i försörjningskedjor som detaljhandelsföretag behöver hantera verkar ha ökad och inte minst de senaste åren. Exemplen är många: Pandemin, Suez Kanalen/transport container, överbelastning i hamnar, hamstringsbeteende, extrem volatilitet i efterfrågan, Brexit, brist på arbetskraft relaterad till försörjningskedjan etc etc skapar problem i många länder.

Statistiken visar att kraftiga störningar (i många sektorer över hela ekonomin) sker vart 3,7 år och då med potentiellt stora finansiella implikationer för detaljhandeln. Dessa kan potentiellt eskalera och få intäktspåverkan på mellan 20-40% (McKinsey, 2020; 2021). Och det verkar inte som att det slutar där. Konsekvenserna av geopolitiska konflikter (som t.ex kriget i Ukraina) liksom konsekvenserna av klimatförändringar på väderfenomen som stormar etc är svåra att förutsäga. Sannolikt kommer konsekvenserna av den här typen av ‘störningar’, eller disruptiva händelser, inte att stanna vid att det kortsiktigt är svårt att handla upp vissa produkter. I många länder ser vi inflationstendenser som riskerar att urholka både kundens plånbok och deras tilltro till framtiden, med en risk för minskad efterfrågan. Företagens vinster riskerar också att suddas ut med minskande marginaler som följd. 

Det här seminariet kommer brett att behandla ovanstående problematik och frågeställningar. Focus är att utforska frågan om detaljhandelns försörjningskedjors resiliens vad gäller störningar i tillgång och efterfrågan (på produkter) och frågan om hur man kan hantera dylika framtida situationer på ett bättre sätt. 

Datum: Tisdag 24 maj 2022
Tid: 08:45 - 11:45 (CEST)
Plats: Karlssonsalen, Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund och online

Anmäl dig
 

Program

08:45-09:00 Introduction
Professor Ulf Johansson, Föreståndare, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

09:00-09:30 A more resilient supply chain by thinking both/and. 
Marcus Öhman, Global Category Manager Food Logistics Services at Inter IKEA Group

09:30-10:00 The impact of supply and demand disruptions on the convenience sector and the need to enhance its resilience. 
George Maglaras, forskare vid University of Stirling

10:00-10:15 Fikapaus

10:15-10:45 Vad kan vi göra för att hantera ”svarta svanar” i försörjningskedjorna?
Thomas Ekström, biträdande forskningsdirektör på FOI.

10:45-11:15 Försörjningssäkerhet och geopolitik, det nya och gamla på samma gång
Daniel Ekvall, professor vid Borås universitet

11:15-11:45 Frågor och diskussion


Observera att seminariet kommer delvis att ges på engelska och kan spelas in. 

24 maj 2022
08:45–11:45

Kontakt

Ulf Johansson

ulf.johansson@fek.lu.se