lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Oskyldighetspresumtion i mål om skattetillägg och skattebrott

Seminarium

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens andra seminarium - om oskyldighetspresumtionen i mål om skattetillägg och skattebrott.

Hanna Grylin, doktorand i rättsvetenskap vid Örebro universitet och verksam vid Högskolan i Gävle, presenterar och diskuterar frågor som berör bevisbördan, förklaringsbördan och strikt ansvar i mål där skattetillägg kan aktualiseras utifrån Europadomstolens rättspraxis om oskyldighetspresumtionen. Seminariet inleds med en närmare presentation av innehållet i lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och diskuteras i ljuset av den oskyldighetspresumtion som konstitueras i EKMR.

Program torsdagen den 15 mars

16:30 Doktorand Hanna Grylin, institutionen för juridik, psykologi och social arbete vid Örebro univeristet, inleder seminariet.

17:30 Frågor/diskussion.

18:00 Postseminarium i Gallerian.

Varmt välkomna!

Anmälan till post-seminariet är dessvärre stängd. Du är dock välkommen till själva seminariet i mån av plats.

Läs mer om Lunds skatteakademi.

 
15 mars 2018
16:30–20:00

Lokal

Telaris, Juridicum
Lilla Gråbrödersgatan 4
222 22 Lund