Omvårdnad av äldre personer med återkommande vårdbehov – hur påverkas resursanvändningen av samverkan

Seminarium

Med Mattias Haraldsson, ek dr, och Anna Glenngård, docent, båda Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Seminarium/film

6 december 2022
14:00–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund