Om konsten att leda och samtala i en mångkulturell akademi 

Seminarium

Välkommen till ett seminarium om ledning och samtal i en mångkulturell akademi. 

Forskarhandledare förväntas kunna rekrytera och handleda doktorander och yngre forskare akademiskt. I rollen som handledare ligger att kunna leda professionella och lärande samtal både med medarbetare individuellt och i grupp. Detta är en viktig uppgift som ibland kan upplevas utmanande, särskilt i en mångkulturell kontext. Fokus i detta seminarium är på ledarskap och samtal som redskap i konstruktiv forskarhandledning. Under seminariet får du ta del av hur du kan förstå din handledning i termer av ledarskap och hur detta förändras i och med att akademin förändras. Du får också ta del av hur man undviker snedrekytering och hur man skapar förutsättningar för hur du som handledare kan planera och leda professionella samtal i en mångkulturell akademi.

Under detta seminarium kommer du att möta:

Robert Holmberg, Psykologiska institutionen vid Lunds universitet, med expertis inom organisationspsykologi och ledarskap.

Samantha Sinclair, Psykologiska institutionen vid Linnéuniversitetet, med expertis inom arbets- och organisationspsykologi, bland annat avseende rekrytering.

Michael Smith, Institutionen för kultur och samhälle, Linköping universitet, med expertis inom interkulturell kommunikation och det professionella samtalets strukturer.


Seminariet hålls på engelska i LUX övre aula. Det utgör en del av en LU-gemensam vidareutbildning av forskarhandledare "Professionalisering av handledarrollen". Seminariet riktar sig till alla forskarhandledare vid Lunds universitet, särskilt dem med ett intresse för ledarskap, rekrytering och interkulturell kommunikation.

Fika serveras.  

30 maj 2023
14:15–16:30

Lokal

LUX, Lunds universitets humanist- och teologcentrum
Helgonavägen 3
223 62 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Maria Stanfors

maria.stanfors@ehl.lu.se