Ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv – men hur?

Seminarium

Under pandemin testades, bland annat på LTH, nya sätt att öka rörligheten mellan näringsliv och akademi. Idén var att låta anställda med en nyckelroll och kärnkompetens verka vid ett universitet under en kortare tid. Individen kunde vidareutveckla sin kompetens inom akademin samtidigt som högskolan drog nytta av dennes spetskompetens.

  • Vilka är LTHs erfarenheterna från affilieringsprogrammet som stöddes av Vinnova? Hur vill man gå vidare?
  • Vilka är Ekonomihögskolans planer för att förbättra rörligheten mellan akademi och näringsliv?
  • Hur ser de framtida behoven ut ur ett näringslivsperspektiv? Vilka är erfarenheterna av tidigare samarbetsformer?
  • Hur kan näringsliv och akademi i Sydsverige arbeta framåt för att underlätta för individer att röra sig mellan akademi och näringsliv?

Medverkande:

Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Roger Berg, Director of Technology Management, Saab Kockums och adjungerad professor SCI
Sven Mattisson, tidigare Ericsson och adjungerad professor KTH
Annika Olsson, rektor vid LTH

Seminariet leds av Per Eriksson, ordförande IVA Syd och tidigare bland annat rektor för Lunds universitet.

Välkommen till IVA Syds seminarium där vi för första gången på länge ses i ett fysiskt möte. Denna gång är det inte möjligt att följa seminariet på webben. Men den möjligheten kommer att finnas vid våra aktiviteter under 2022.

Seminariet ges på svenska. The seminar is given in Swedish.

29 november 2021
17:00–19:00

Lokal

EC1:135
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Jan Westberg

jan.westberg@iva.se