Nationella Redovisningskonferensen 2022

Konferens

Välkommen till Samtal om redovisning!

Om konferensen

Redovisning är ett språk, dess begrepp, modeller och praktik bidrar till att forma samtidens samtal. Genom att göra detta till konferensens tema vill vi, utifrån olika utgångspunkter, belysa konstruktioner av dessa samtal. I samtal finns avsändare och mottagare som gör tolkningar, vilka i sin tur leder till beslut och handlingar som är konsekvenser av samtal.

Varmt välkommen till våra samtal!

Var och när

Den 8:e Nationella Redovisningskonferensen ges på Ekonomihögskolan i Lund, 1-2 december 2022 (lunch till lunch).

Läs mer om registering med mera på våra konferenssidor

Preliminära programteman

Samtal om redovisningsprofessionen utveckling och roll över tid, från dåtid till framtid med anledning av FAR:s hundraårsjubileum 2023

Samtal om årsredovisningens frivilliga delar och då framför allt ”VD har ordet”
som läsupplevelse

Samtal om digitaliseringen av redovisning med fokus på teknik som hjälpmedel eller stjälpmedel

Samtal om hållbarhetsmått i finansanalyser med särskilt fokus på finansanalytikers syn på redovisning

Samtal om undervisning i redovisning med fokus på nya eller alternativa former för undervisning  

Samtal om att författa läroböcker i redovisning med pedagogiska trösklar i fokus

Samtal on revisionens utveckling och betydelse i samhället

Skicka bidrag!

Vi tar gärna emot bidrag inom områdena ovan, både förslag till seminarier och papper av pedagogisk eller forskningskaraktär:

  • Seminariumförslag: senast 31:e mars
  • Extended Abstract: 30:e augusti
  • Fullständigt papper: 20:e oktober

Registreringen öppnar i april.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och råd, vilket kan påverka förutsättningarna för konferensen.

1 december 2022
12:00

Kontakt

Konferens-email

nrk2022@fek.lu.se