Papers

nationella redovisningskonferensen på ekonomihögskolan

Call for Papers: Vi välkomnar teoretiska och empiriska bidrag från både kvalitativa och kvantitativa perspektiv.

Om redovisning

Redovisning speglar olika intressenters engagemang och samtal. Redovisning är inte enbart en teknisk fråga, utan också en social och institutionell praktik. Som mätverktyg, mekanism för ansvarsutkrävande och politiskt eller legitimitetsskapande instrument är redovisning fundamentalt för styrning, beslutsfattande och kontroll, såväl i privata som offentliga organisationer. Som Miller (1994, s. 1) skrev för trettio år sedan, är redovisning betydelsefull för:

”the type of world we live in, the type of social reality we inhabit, the way in which we understand the choices open to business undertakings and individuals, the way in which we manage and organize activities and processes of diverse types, and the way in which we administer the lives of others and ourselves”

Detta citat stämmer väl överens med det moderna samhällets utformning, där vi observerar den genomgripande och ingripande roll som redovisning spelar i hur kapitalmarknader och skattesystem fungerar, men även av hur en global hälsopandemi och klimatkris beskrivs och görs till en del av vår vardag. 

Redovisning inkluderar särskilda diskursiva representationer och vokabulärer. Redovisning kan med andra ord påverka uppfattningar, förändra språk och ingjuta dialog och därigenom genomsyra de sätt på vilka organisatoriska och sociala prioriteringar, dilemman samt nya handlingsmöjligheter uttrycks och prioriteras.

Välkommen med bidrag!

Vi inbjuder härmed forskare till att skicka in artiklar och bokkapitel som utforskar den nuvarande utvecklingen inom området redovisning. Det inkluderar, men är inte begränsat till, konferensen teman om digitalisering, utbildning, språk, bolagsstyrning, kommunikation, hållbarhet och redovisningsprofessionens utveckling.

Vi välkomnar teoretiska och empiriska bidrag från både kvalitativa och kvantitativa perspektiv.

Praktiskt information

Bidragen måste av praktiska skäl begränsas till 7 000 ord (exklusive källförteckning och bilagor). Intresserade författare uppmuntras att bidra med sina alster för att skapa en intressant och givande konferens.

”Extended abstract” lämnas senast den 30 augusti och komplett papper den 20 oktober. Bidragen skickas till nrk2022@fek.lu.se. Ange tydligt i ämnesraden att det handlar om forskningsbidrag

Om ni har frågor är ni mycket välkomna att vända er till:
nrk2022@fek.lu.se

Till konferensens startsida

Antagna papers

Här hittar du de paper som är antagna till konferensen.

Registrering

All information om registrering till konferensen.

Viktiga deadlines

  • 15 november
    Anmälan.

  • 15 november
    Betala in konferensavgiften.

  • 24 november
    Eventuell överlåtelse av konferensplats.