Lunchpanel: Att förstå Corona och dess konsekvenser – lärdomar från en pandemi

Föreläsning

Medan andra regeringar beordrade nedstängning av samhället, begränsningar i individuell frihet och rörlighet, munskydd och masstestning, så förlitade sig Sverige i huvudsak på individens ansvar och solidaritet.

Sveriges Coronastrategi gick med andra ord på tvärs med de flesta andra länders. Men vilken var egentligen den svenska strategin? Var den en eller flera, var den tydlig, var den baserad på kunskap och vad blev konsekvenserna av den? 

Den tredje delen av samtalsserien "Att förstå Corona och dess konsekvenser". Från Ekonomihögskolan medverkar Martin Dribe, professor i ekonomisk historia och Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och prodekan Ekonomihögskolan.

Läs mer och anmäl dig här (lu.se)

21 oktober 2021
12:00–13:00

Lokal

Aulan, Universitetshuset
Paradisgatan 2
223 50 Lund

Kontakt

Ulrika Oredsson

ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se