Låt oss kontextualisera med Viswanath Venkatesh

Seminarium

"Genom att kalla till fortsatta krav på kontextualisering och de påverkningar som kontext kan ha, diskuterar jag specifika potentiella tillvägagångssätt för kontextualisering och hur rika vetenskapliga bidrag kan göras i en mängd olika kontexter som uppstår på grund av digitalisering."

Viswanath Venkatesh

"Jag illustrerar också missade möjligheter i tidigare forskning på grund av bristande kontextualisering. Till slut försöker jag bredda synen på vetenskapliga bidrag för att vara mer inkluderande av kontextualiserade bidrag - och hur en sådan bredare syn kan vara nyckeln till framgångsrik kontextualisering och samtidiga bidrag, särskilt i kontexter som uppstår på grund av digitalisering."

Viswanath Venkatesh (eller Venki), som gjorde färdigt sin doktorsexamen vid University of Minnesota, är en framstående forskare, Verizon-ordförande och chef för Executive PhD-programmet vid Pamplin College of Business, Virginia Tech. Han betraktas som en av de mest inflytelserika forskarna, både vad gäller premierade tidsskriftspubliceringar och citatpåverkan (t.ex. Clarivate, Thomson Reuters' highlycited.com, Emerald Citations, SSRN, PloS Biology), med en karriärranking på 485:e plats (av ~9 miljoner forskare inom alla vetenskapliga områden) och 1:a plats inom informationssystem.

Sponsringen av hans forskning har varit på runt 10 miljoner dollar. Hans arbeten har publicerats i ledande tidsskrifter inom människa-datorinteraktion, informationssystem, organisatoriskt beteende, psykologi, marknadsföring, medicinsk informatik och verksamhetsstyrning, och inkluderar pris för bästa vetenskapliga artikeln (t.ex. Academy of Management Journal). Hans arbeten har citerats över 156 000 gånger (Google Scholar) och över 51 000 gånger (Web of Science), med en h-index på 85 och i-10 index på 140.

Han utvecklade och underhåller en webbplats som rankar IS-forskning och som har fått många hyllningar från den akademiska världen, inklusive Association for Information Systems' Technology Legacy Award. Han har arbetat i redaktionella roller i olika vetenskapliga tidskrifter. Han är en Fellow of the AIS and the Information Systems Society, INFORMS.

Prof. Viswanath Venkatesh är en Pufendorf IAS gästforskare med 2022s tema "Designing Sustainable Digital Work" och kommer att vara i Lund under två veckor från den 22 januari och sedan två veckor från den 27 mars. För mer information om Pufendorf-teman, besök gärna https://www.pi.lu.se/teman/hallbara-digitala-arbetsplatser och https://www.pi.lu.se/pufendorfinstitutet 

(eller de engelska sidorna: https://www.pi.lu.se/en/themes-0/designing-sustainable-digital-work and https://www.pi.lu.se/en/pufendorf-ias)

27 januari 2023
13:00–14:30

Lokal

EC3:318
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Saonee Sarker

saonee.sarker@ics.lu.se