Konst och konstnärlig frihet i samhällsutveckling och offentlighet

Konferens

En inspirerande dag där olika perspektiv på offentlig konst möts. Dagen innehåller fyra teman med spännande inledningar av såväl forskare som praktiker följda av stora möjligheter till diskussion.

Konst och konstnärlig frihet i samhällsutveckling och offentlighet - En inspirerande dag där olika perspektiv på offentlig konst möts.

Obs! Flyttad från Tegstam till EC3: 207

Kontakt 

Fredrik Andersson, fredrik.andersson@nek.lu.se 

Ulrika Wennersten, ulrika.wennersten@har.lu.se

Program  

09.30-10.00 Registrering och kaffe 

10.00 Välkommen och inledning 

Ann-Kristin Wallengren, professor, vicerektor för Lunds universitet.

10.15 - 11.15 Tema I - Kultur, kreativitet och samhällsutveckling 

Kulturen och EU – perspektiv på gränsen mellan sektor och näring.
Katja Lindqvist, docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Världens största satsning på kulturella och kreativa sektorer och näringar på gång i Europa, hur hänger vi på?
Charlotte Lorentz Hjorth, koordinator LU Samverkan, Lunds universitet.

Diskussion.

11.30-12.30 Tema II - Konstnärlig frihet och armlängds avstånd 

Konstnärlig frihet och kulturpolitisk styrning.
Pelle Amberntsson, utredare och analytiker, Myndigheten för Kulturanalys.

Konstnärsrollen i spänningsfältet mellan instrumentalitet och kritisk distans – ett historiskt perspektiv.
Ludwig Qvarnström, universitetslektor, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.

Diskussion.

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.30 Tema III - Upphandling och inköp 

Upphandling av konst – en översikt.
Jeanette Åkerberg, föredragande jurist, Konkurrensverket.

Konstnärens perspektiv på upphandling av konst.
Katarina Renman Claesson, förbundsjurist, Konstnärernas Riksorganisation.

Diskussion.

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-16.00 Tema IV - Den offentliga konstens förutsättningar 

Konstnärlig kvalitet och utveckling - vad krävs?
Magdalena Malm, curator och rådgivare, tidigare chef för Statens Konstråd.

Diskussion.

16.20-17.00 Visning Skissernas Museum, Lunds universitet

Finansiering

Konferensen finansieras av Centrum för europaforskning. Läs mer om CFE här (cfe.lu.se)

17 maj 2022
09:30–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.