Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande

Seminarium

Detta KEFU-seminarium handlar om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Seminariet ingår i KEFU:s seminarieserie ”den kommunala demokratin i förändring”.

Medverkande: Lupita Svensson (fil. dr),  forskare i social arbete vid Lunds universitet.  Lupita Svensson har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med fältet.

Tid: Måndagen den 23 maj  14-16

Plats : Stora Algatans hörsal, Stora Algatan 4, Lund

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan: http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/471

 

Läs mer om KEFU

 

 

23 maj 2022
14:00–16:00

Lokal

Externa relationer, Lunds universitet
Stora Algatan 4
223 50 Lund