KEFU-dagen 2023 – Vart är vi på väg?

Seminarium

KEFU-dagen 2023 belyser en fråga som inte har något självklart svar. Liksom Tv- programmets dito så kommer det emellertid då och då ledtrådar, mer eller mindre tydliga, som eventuellt kan påverka riktningen på samhällets färdväg, men att utifrån dessa peka på en tydlig slutdestination är betydligt svårare, och kanske inte heller önskvärt.

Att för den sakens skull negligera ledtrådarna och inte ställa sig frågan vad de betyder i det sammanhang man är verksam i, det må vara som förtroendevald, tjänsteperson, forskare eller invånare, är emellertid inget att rekommendera. Ökad kunskap och förståelse för de olika utvecklingsmönster som pågått en tid, och för de som är i sin linda, förbättrar sannolikt förutsättningarna för att navigera klokare och kanske rentav undvika de värsta känningarna av grunt och stundtals grumligt vatten. Dagens KEFU-dag tar fasta på några av dessa ledtrådar och dess implikationer.

Vi börjar dagen med att få perspektiv vad samhällsutveckling är och hur den kan förstås. Är det så, som en del påstår, att allt går snabbare och snabbare, eller är det bara nys? En kraft som många menar skapar närmast metamorfosiska samhällsförändringar är AI. Om så är fallet, skall vi då leva för, emot eller i denna metamorfos? Någon klar och tydligen guidning i den AI-värld som redan omger oss alla i vardagen kan inte utlovas men några implikationer på vad den kan innebära kommer att ventileras.

Liksom AI går det åtminstone med visst fog påstå att den samlade befolkningens behov, önskemål, rättigheter med mera har implikationer på samhällets färdriktning. Står vi redan nu i en situation där de former vi har för politikens genomförande behöver förändras för klokare styrsel? Hur kan i så fall dessa former se ut? Politik och invånares väl och ve går som bekant hand i hand och befolkningens sammansättning och dominerande värderingar är definitivt inte oviktig. Visst, vi blir äldre, men hur kan detta beskrivas och förstås? Är det något som vi skall vara extra uppmärksamma på?

Ser vi redan nu tecken på att den medicinska utvecklingen och synen på omsorg och hälsa tar steg, både i handling och tanke, som gör att vi ser ett ljus i tunneln? Onekligen är det en hel del på gång, men ljusstyrkan i tunneln förefaller vara beroende på var vi bor. Mycket pekar på att det inte lyser lika starkt i glesbygd som i en stad i ljus. Hur skall vi egentligen tänka och handla för att undvika glesbygdens successiva nedsläckning?

För att hålla oss någorlunda både till och på spåret har KEFU-dagen en stabil konduktör som reseguide. Är du osäker på din destination skall du inte tveka att dryfta detta med konduktören.

VARMT VÄLKOMMEN!


Program

Tema: Vart är vi på väg?

Konduktör: Johan Wester

Medverkande:

Regional utveckling – Vart är vi på väg – historia och framtid?

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia och Karl-Johan Lundquist, professor i kulturgeografi, båda Lunds universitet.

Robust samfundsstyring i en turbulent tid: hvordan kan man styre og lede når man ikke ved hvad der sker i morgen

Eva Sørensen, professor, Roskilde School of Governance, Roskilde universitet.

Hur påverkas vi i framtiden av den demografiska utvecklingen?

Kirk Scott, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Den stundande lågkonjunkturen: Hur oroliga ska vi vara?

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

En levande landsbygd – även i framtiden?

Josefina Syssner, professor i kulturgeografi, Linköping universitet.

AI – Vad är det och hur påverkar det oss

Fredrik Heintz, Professor i Datavetenskap, Linköping universitet.

Förebyggande hälso- och sjukvård – tankar och exempel

Malin Skogström, Region Skåne.

Inbjudan med det kompletta programmet

15 juni 2023
08:30–15:30

Lokal

LUX, Lunds universitets humanist- och teologcentrum
Helgonavägen 3
223 62 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.