KEFU-dagen 2022: Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

Konferens

KEFU-dagen 2022 belyser en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning.

Vad innebär egentligen detta kontrakt för oss och är det på väg att förändras?
Vad händer med de som inte längre känner igen sig när upplevda förväntningar,
rättigheter och skyldigheter rimmar dåligt med varandra. Är detta en ny situation
eller har denna förändring pågått länge?

Finns det risk för att tilliten brister och invånare söker nya vägar som de tycker
bättre möter deras förväntningar och behov? Hur påverkas samhällskontraktet av
den allt snabbare tekniska utvecklingen med AI och andra innovationer? Är alla
generationer på samma plats, eller går de i otakt, oklara över vad det är som gäller
och fungerar? Vad är egentligen rimliga förväntningar på samhällskontraktet och
vad är inte rimliga i tider där ”fake news” förefaller vara här för att stanna.
Dessa är några av de frågor som utifrån olika perspektiv belyses på årets KEFU-
dag. 

Vi börjar dagen med att söka svar och få perspektiv på medborgarnas tillit till
andra människor med hjälp av Lars Trägårdh. Tilliten är fortsatt hög men visar på
en stor lokal variation. Om denna delvis fragmenterade bild kan ha något med hur
samhällets regler och ny teknik samspelar och påverkar mänskliga relationer är en
tråd som Matilda Arvidsson nystar vidare i. Innovationer i stort och smått är en
kraft i omdaning och förändring men vad krävs för att dessa innovationsprocesser
skall ha framgång och inte verka skrämmande eller landa fel. Med exempel och
tankar visar Anna Brattström på några vägar framåt. Hur dessa innovationer kan
skapa klyftor men också binda samman människor mellan olika generationer
reflekterar Susanne Iwarsson över. Smarta städer lyfts i olika sammanhang fram
som en tänkbar väg framåt för att binda ihop och läka mänskliga relationer i ett
lokalt samhälle. Om så är fallet och hur man smartast tänker kring detta fenomen
illustrerar James Evans.

Demokrati och social hållbarhet är en del av det lokala
samhällets stora utmaningar. Vad som krävs och vad vi vet om detta är något som
Hans Abrahamson kommer att ventilera. Hans kommer med stor sannolikhet passa
på att reflektera över hela dagens innehåll. Kommer du, så lär du också få klarhet i
denna sannolikhet, men också förhoppningsvis idéer och tankar om hur du klokast
verkar för ett levande och fungerande samhällskontrakt: Den som binder ihop
dagen är vetenskapsjournalisten och krönikören Lisa Kirsebom.

Se hela programmet för KEFU-dagen

Dagen avslutas med en möjlighet till en rundvandring på H22.

Anmäl dig här: http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/468

 


KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

KEFU:s grundare, finansiärer och uppdragsgivare är Lunds universitet, Region Skåne och Skånes kommuner. I samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, initierar och stödjer KEFU forsknings- och utvecklingsprojekt inom det kommunalekonomiska området.

Läs mer om tidigare KEFU-dagar

15 juni 2022
08:30–15:30

Lokal

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2
252 25 Helsingborg