Friday talks: Coronapolitikens konsekvenser

Webbinarium

Dagens gäst är Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillika fd. ordförande i Finanspolitiska rådet, samt Lars Calmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet. Samtalsledare är Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Ekonomihögskolan.

Underlag: kommande publikation

Registering är obligatorisk

Frågor och ytterligare information: inspa@ehl.lu.se


Friday talks är en webbinarieserie kring en aktuell forskningspublikation eller ett aktuellt ämne, som arrangeras inom ramen för Institute for Public Affairs vid Ekonomihögskolan. Institute for Public Affairs, som leds av Louise Bringselius, är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog kring politik och förvaltning med särskilt fokus på Sverige.

21 maj 2021
14:00–15:00

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 21 maj 2021.

Anmälan

Kontakt

Louise Bringselius

inspa@ehl.lu.se