Framtidsveckan

urval av föreläsningar med våra forskare

Forskare verksamma vid Ekonomihögskolan medverkar i flera spännande event under Framtidsveckan vid Lunds universitet den 12–18 oktober 2020. 

Måndag 12 oktober

Framtidsveckan invigs!
PLATS: Skissernas museum och ONLINE  I TID: 12:00-13:15 I Kräver föranmälan
Från Ekonomihögskolan deltar Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi.

AI, digitalisering och integritet – vad får vi för vår hälsodata?
PLATS: Palaestra, nedre & Online I TID: 17:15-19:00 I Kräver föranmälan
Från Ekonomihögskolan deltar Jonas Ledendahl, universitetslektor i handelsrätt.

Tisdag 13 oktober

Post pandemic trends on sustainability
PLATS: ZOOM-WEBINAR I TID: 08.30-09:30
Av och med studenter från Ekonomihögskolan.

Att förstå corona och dess konsekvenser – sex månader senare
PLATS: Skissernas Museum och ljudinspelning I TID: 12:00-13:00 I Kräver föranmälan
Från Ekonomihögskolan deltar Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och Fredrik N G Andersson, universitetslektor i nationalekonomi.

Onsdag 14 oktober

Who’s in charge? – Accountability and the Sustainable Development Goals
PLATS: Live-stream Youtube I TID: 17:00-18:30
Från Ekonomihögskolan deltar Susanne Arivdsson, universitetslektor i företagsekonomi och Juan Ocampo, doktorand.

Torsdag 15 oktober

EU efter corona
PLATS: Palaestra nedre samt inspelat material I TID: 12:30-14:30 I Kräver föranmälan
Från Ekonomihögskolan deltar Fredrik N G Andersson, universitetslektor i nationalekonomi.

Fredag 16 oktober

Hur vi finner tid för fysisk aktivitet i vår vardag
PLATS
: Lunds stadsbibliotek och inspelat material I TID: 11:00-12:00 I Kräver föranmälan
Från Ekonomihögskolan deltar Carys Egan-Wyer, forskare i företagsekonomi.

Samtliga länkar leder till lu.se.

Med reservation för eventuella ändringar. Eventen ovan är utvalda på grundval av att det i programmet framgår att en eller flera av Ekonomihögskolans forskare medverkar i programpunkterna.