Forskningskommunikation och kampen om kunskap

Seminarium

Hur kan universitetet agera för att stärka och värna ett demokratiskt samhälle som bygger på vetenskapligt grundad kunskap?

Den 1 juni bjuder Lunds universitet in till samtal om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet i vad som kan beskrivas som en kamp om kunskap. Från Ekonomihögskolan medverkar forskarna Anna Jonsson, som har ansvarat för planeringen av samtalet, och Mats Alvesson, som ingår i ett av panelsamtalen. 

Samtalsteman

Tillsammans med Lars Mogensen kommer inbjudna gäster i tre olika paneler att samtala om:

  • Forskningskommunikation: En prioriterad fråga i ett demokratiskt samhälle.
  • Vägar in och ut ur akademin: Om att kommunicera och verka för forskning på olika plattformar.
  • Kampen om kunskap: Hur påverkas akademin av att alltfler aktörer med kunskapsanspråk vill höras och synas?

Panelsamtalen pågår mellan 15:00-18:00, kaffe serveras från klockan 14:45.

Deltagare

Amina Manzoor, medicinreporter på Expressen
Anna Jonsson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
Anna Maria Fleetwood, rådgivare vid Vetenskapsrådet
Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap och Allmänhet
Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet
Jenny Maria Nilsson, journalist och författare
Jesper Olsson, professor vid Linköpings universitet
Jimmie Kristensson, vicerektor vid Lunds universitet
Johan Östling, föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet
Julia Ravanis, författare och doktorand vid Chalmers
Lars Mogensen, journalist och hedersdoktor vid Lunds universitet
Linda Fagerström, docent i konst och bildvetenskap vid Lunds universitet
Magnus Bremmer, fil dr i litteraturhistoria och redaktör för Anekdot/Bildningspodden
Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet
Peter Pagin, professor emeritus vid Stockholms universitet
Sara Arvidson, kommunikationschef vid Örebro universitet
Victor Malm, kulturredaktör på Expressen

1 juni 2022
15:00–18:00

Lokal

Skissernas museum
Finngatan 2
223 62 Lund

Anmälan

Sista anmälningsdag: 18 maj 2022.

Anmälan

Kontakt

Anna Jonsson

anna.jonsson@fek.lu.se