European Entrepreneurship Education Workshop

Konferens

Fokus på kritisk entreprenörskapsutbildning.

Deltagare vid EEEW

Entreprenörskapsforskningen har utvecklats till ett moget forskningsfält och entreprenörskapsutbildningar har funnits vid våra universitet i några decennier. Under de senaste åren har vi sett ett nytt fält formas: kritisk entreprenörskapsutbildning. Men vad innebär egentligen kritisk entreprenörskapsutbildning?

Sedan 2012 har Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship årligen anordnat European Entrepreneurship Education Workshop. Under årets konferens kommer vi att diskutera hur vi kan förstå konceptet kritiskt tänkande inom ramarna för entreprenörskapsutbildning. Vi kommer att lära oss mer om hur vi kan använda design thinking och design thinking metoder om en ingång till lärande i utbildningen.

Workshopen kommer 2018 att hållas 19-20 april.

Konferensen ger dig en möjlighet att möta andra med ett stort intresse för entreprenörskapsutbildning och delta i spännande samtal och ta del av knivskarpa paneldiskussioner.

I samband med workshopen delas European Entrepreneurship Education Award ut till en person eller organisation som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av entreprenörskap inom akademin i Europa. I år går priset till professor Helle Neergaard och docent Per Blenker vid Århus universitet, Danmark.

Mer information om European Entrepreneurship Education Workshop kan hittas på hemsidan!

Välkommen!

19–20 april 2018

Lokal

Ideon Gateway
Scheelevägen 27
223 63 Lund