Ekonomihögskolan i Almedalen 2022

Seminarium

I år är Lunds universitet och Ekonomihögskolan på plats under Almedalsveckan i Visby, med många spännande seminarier. Nedan listas de seminarier där Ekonomihögskolans forskare deltar, vilka ges samma dag, den 6 juli (i fetsti).

Onsdag 6 juli    

AI, sociala medier och demokrati

Hur sociala medier fungerar i den politisk debatten är ett debattämne i sig. I ljuset av forskning på området är frågan om kunskapsläget och hur plattformarna kanske kan påverkas till att fungera bättre i demokratin.

Medverkande: 
Johan Axhamn, universitetslektor, Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet

Tid: 12.30 – 13.30
Arrangör: Lunds universitet
Mer om evenemanget: AI, sociala medier och demokrati

Vattendemokrati

Allt liv behöver vatten men det är inte alltid våra vattenresurser hanteras hållbart. Förändringar mot en varaktig och demokratisk hantering av vattenresurserna har visat sig ta lång tid, och reella förbättringar syns kanske först decennier senare efter att åtgärder har genomförts.

Medverkande: 
Kenneth M Persson, moderator, professor i teknisk vattenresurslära, LTH
Anna Thomasson, docent i strategi, företagsekonomi, Lunds universitet
Linus Zhang, universitetslektor i teknisk vattenresurslära, LTH
Dan-Erik Andersson, universitetslektor i mänskliga rättigheter

Tid: 15.00 – 17.00
Arrangör: Lunds universitet
Mer om evenemanget: Vattendemokrati

Från a-kassa till b-kassa på 40 år

Arbetslöshetsförsäkringen var tänkt att ge 80 procent av den tidigare lönen, men a-kassan ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Svensk a-kassa har blivit en riktig b-kassa. Ny rapport presenteras om hur den svenska a-kassan står sig i ett europeiskt perspektiv.

Medverkande: 
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan
Anna Johansson (S), ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott
Jayeon Lindellee, filosofie doktor i sociologi
Therese Svanström, ordförande TCO.
Samtalet modereras av journalisten Åsa Julin.

Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: TCO
Mer om evenemanget: Från a-kassa till b-kassa på 40 år

 


Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla

Under Almedalsveckan träffas aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

För att läsa om Lunds Universitets alla event, klicka här (lu.se)

För att gå till Almedalsveckans officiella sida, klicka här (almedalsveckan.info)

4 juli 2022
08:30

Kontakt

Ulla Boström Hjorth

ulla.bostrom_hjorth@fsi.lu.se

Telefon: +46 70 525 82 22