Disputation i statistik: Harald Hannerz

Disputation

Harald Hannerz vid Statistiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Harald Hannerz har för avläggande av doktorsexamen i statistik författat en vetenskaplig avhandling med titeln A new family of survival functions and a method for measuring risk inequalities.

Fakultetsopponent är professor Anastasia Kostaki, Athens University of Economics and Business.

Läs mer om avhandlingen

31 maj 2023
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund