Disputation i nationalekonomi: Zahra Hashemzadeh

Disputation

Zahra Hashemzadeh vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Zahra Hashemzadeh har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Drivers of Going Green in Financial Markets and Corporate Networks.

Fakultetsopponent är Associate Professor Cláudia Custódio, lmperial College London.

Läs mer om avhandlingen

16 maj 2022
14:15–16:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund