Disputation i nationalekonomi: Polina Knutsson

Disputation

Polina Knutsson vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Polina Knutsson har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Empirical Studies of Firm and Labor Market Dynamics.

Fakultetsopponent är professor Jens Suedekum, Heinrish-Heine University.

14 maj 2020
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund