Disputation i nationalekonomi: Jörgen Kratz

Disputation

Jörgen Kratz vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Jörgen Kratz har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Matching.

Fakultetsopponent är associate professor Carmelo Rodríguez-Álvarez, Universidad Complutense de Madrid.

Läs mer om avhandlingen

21 maj 2018
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund