Disputation i företagsekonomi: Ziad El-Awad

Disputation

Ziad El-Awad vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Ziad El-Awad har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Beyond individuals – A Process of Routinizing Behaviors Through Entrepreneurial Learning: Insights from Technology-Based Ventures.

Fakultetsopponent är professor Einar Rasmussen, Nord University Business School.

Läs mer om avhandlingen

8 november 2019
14:15–16:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund