Disputation i företagsekonomi: Maria Bengtsson

Disputation

Maria Bengtsson vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Maria Bengtsson har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln National adoption of international financial reporting standards – The case of China.

Fakultetsopponent är docent Anna Stafsudd, Linnéuniversitetet.

Läs mer om avhandlingen

2 december 2021
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund