Disputation i företagsekonomi: Henrik Edlund

Disputation

Henrik Edlund vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Henrik Edlund har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Organizational and individual response to hybridity in the public sector: A case study exploring the customer orientation of the Swedish Enforcement Authority.

Fakultetsopponent är docent Tom Karlsson, Göteborgs universitet.

Läs mer om avhandlingen

25 november 2022
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund