Disputation i företagsekonomi: Erik Ronnle

Disputation

Erik Ronnle vid Företagsekonomika institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Erik Ronnle har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Justifying mega-projects – an analysis of the Swedish high-speed rail project.

Fakultetsopponent är professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola.

Vänligen notera att disputationen hålls på svenska.

Läs mer om avhandlingen

18 januari 2019
11:15–13:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund