Disputation i företagsekonomi: Axel Welinder

Disputation

Axel Welinder vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Axel Welinder har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Legitimizing susta¡nability talk in retail talk – The case of IKEAs sustainability journey.

Fakultetsopponent är professor Lars Thøger Christensen, Copenhagen Business School.

Läs mer om avhandlingen

16 februari 2023
13:15

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund