Disputation i ekonomisk historia: Vinzent Ostermeyer

Disputation

Vinzent Ostermeyer vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Vinzent Ostermeyer har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Why Firms Grow: The Roles of Institutions, Trade, and Technology during Swedish Industrialization.

Fakultetsopponent är professor Markus Lampe, Vienna University of Economics and Business.

Läs mer om avhandlingen

24 februari 2023
13:15

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund