Disputation i ekonomisk historia: Luka Miladinovic

Disputation

Luka Miladinovic vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Luka Miladinovic har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Us and Them: Economic Consequences of Ethno-confessional Diversity.

Fakultetsopponent är associate professor Tamas Vonyo, Bocconi University.

Läs mer om avhandlingen

18 oktober 2022
14:15–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund