Disputation i ekonomisk historia: Elien Dalman

Disputation

Elien Dalman vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Elien Dalman har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Patterns of Persistence: Intergenerational mobility and Sweden's social structure 1865–2015.

Fakultetsopponent är professor Jörgen Modalsli, Oslo Metropolitan University.

Läs mer om avhandlingen

16 december 2022
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund