lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Den kantstötta välfärden - om välfärd och ofärd i vår tid

Seminarium

Välkommen till ett seminarium om välfärd. Ett samarrangemang mellan S-fak och Ekonomihögskolan som riktar sig till studenter, praktiker och en bredare allmänhet.

Vilka bilder av svensk välfärd ges i en tid då fakta tycks få allt mindre utrymme? Foto: Frans Oddner

Vi tar tempen på den svenska välfärden i början av valåret 2018. 
Vilka grupper har halkat efter? Vilka modeller är de mest hållbara inför framtiden?  

År 1967 skrev makarna Gunnar och Maj-britt Inghe boken den Ofärdiga välfärden. Deras engagemang kom från en bakgrund i socialmedicin och de identifierade en rad svagheter i den svenska välfärden. Boken fick stor spridning. 50 år senare samlade Hans Swärd en grupp forskare för att göra en uppföljare och sätta Inghes bok i perspektiv. Boken heter Den kantstötta välfärden. Kapitel ur boken har under vintern postats som korta notiser på Socialpolitik.com. 
Läs ett exempel här.

Under seminariet blir det en forskarpresentation som följs av en paneldiskussion.

Program

14:30 Hans Swärd: Inledning. Presentation av bakgrunden och syftet med programmet

14:45 Maria Stanfors: Jämställdhet: Tvåförsörjarnormen skapar både välfärd och nya former av utanförskap

15:15 Gabriella Sjögren Lindquist: Inkomstolikhet och grupper som halkar efter i det svenska välfärdssamhället

15:45 Kaffepaus

16:15 Stig Linde och Roberto Scaramuzzino: Civilsamhället, staten och välfärden

16:45 Magnus Danielsson : Paternalism, samhällsgranskning och filantropi mediala modeller för engagemang i välfärdsfrågan.

17:15 Paneldebatt

18:00-19:00 Mingel med dryck och förtäring.

Till anmälan

 
15 mars 2018
14:30

Lokal

Eden
Paradisgatan 5H
223 50 Lund