Boksläpp: “Managing change in organizations”

Övrigt

Välkommen till en happening för boken “Managing change in organizations”. Författarna och Ekonomihögskolanforskarna Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde medverkar och berättar om den nya boken.

Program 6 februari

  • Mingel med vin och snittar från 17.00.
  • Möjlighet att klämma, känna och kika på boken. Troligen kommer den inte att gå att köpa på plats. Om inte, så kommer det att finnas information om hur du beställer boken.
  • Nadja och Stefan håller en miniföreläsning om boken på plats (cirka 17.30).
  • En representant från förlaget Sage medverkar.
  • Frågestund.
  • Ta gärna med dig ett flygblad med information om boken hem.

Anmäl dig gärna så att vi kan planera förtäringen

Mer om boken

Att leda förändring är svårt och bökigt och i många fall blir det inte alls som man har tänkt sig: Trots goda ambitioner rinner många förändringsförsök ut i sanden. Goda ambitioner är en sak, men den komplexa verkligheten med dess fallgropar och dilemman är ofta en annan. I läroboken ”Managing change in organizations” diskuteras dessa fallgropar och dilemman med hjälp av exempel från verkliga förändringsprocesser.

– Att leda förändring handlar framför allt om att förstå och utveckla känsla för lokala och unika organisationsförhållanden. I boken diskuterar diskuterar vi hur de som är involverade i förändring ser på det hela och vilken typ av förhållningssätt som i regel utvecklas i dessa processer, säger Stefan Sveningsson, en av författarna.

Författarnas ambition är att fördjupa förståelsen av förändringsprocesser. I boken ger de inträngande skildringar av förändringsarbete i praktiken och hoppas bidra med en mer kritisk syn på varför förändring i dag uppfattas som självklart.

– Vi frågar oss också om det alltid motiverat med förändring, och vad det innebär att utveckla ett mer skeptiskt förhållningssätt till ledning av förändring, säger Nadja Sörgärde, en av författarna.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

Läs längre intervju med författarna här på ehl.lu.se

 

6 februari 2020
17:00

Lokal

Ljusgården, EC1
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

Therese Lachmann

therese.lachmann@ehl.lu.se