Biologisk mångfald – det nya CO2 för finansmarknaden

Seminarium

Det är dags att räkna med naturen. Vad kan näringslivet göra för den biologiska mångfalden? Välkommen till ett initierat samtal där ledande forskare inom ekonomi, ekologi och kulturgeografi benar ut de nödvändiga utmaningarna för det finansiella systemet när det gäller biologisk mångfald.

Följ live via Youtube här

De senaste åren har medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökat markant inom policy making, näringsliv och finansmarknad. Fokus har legat nästan helt på klimatet och minskade koldioxidutsläpp. Nu syns en tydlig trend mot ett nytt steg, där även andra värden som biologisk mångfald och näringslivets påverkan på naturen uppmärksammas allt mer.

Vad har det finansiella systemet för påverkan på arters fortbestånd och de ekosystemtjänster vi människor är beroende av? Vilka risker innebär det för näringslivet när naturresurser utarmas? Går det att hitta styrmedel som stödjer ett bevarande av biodiversitet inom finansvärlden? Hur kan man i så fall ta sig an en så komplex fråga, och, vilka faror finns det med att börja räkna ekonomiskt på värdet av naturen?

Samtalet med efterföljande mingel och lunchmacka äger rum på Pufendorfinstitutet i Lund.
Seminariet kommer även att livesändas digitalt.

Tid: Fredag 6 maj klockan 11–12.30. Seminarium 11–12. Lättare lunch och mingel 12.00–12.30.

Anmälan

Anmäl dig i dag för att säkra din plats

I panelen

Susanne Arvidsson, docent i redovisning och finans på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Susanne har omfattande forskningserfarenhet inom hållbarhet och hållbar finans. Hon är bland mycket annat koordinator för temat Nature by Numbers vid Pufendorfinstitutet samt programdirektör för BIOPATH, ett nytt Mistra-finansierat forskningsprogram om hur det finansiella systemet kan anpassas till att värna den biologiska mångfalden.

Henrik Smith, professor i zooekologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Henrik är bland annat koordinator för det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate. Henrik medverkar i temat Nature by Numbers vid Pufendorfinstitutet och är en av forskningsledarna av ett delprojekt inom BIOPATH, om hur man kan kvantifiera det finansiella systemets påverkan på biologisk mångfald. 

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och prodekan på Handelshögskolan Göteborg. Maries forskning handlar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Marie är bland annat en av två ordföranden för den vetenskapliga ledningsgruppen för IPBES, den internationella plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som just nu också tittar på kopplingar mellan finansmarknad och biodiversitet.

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank. Han ansvarar för utveckling, monitorering och rapportering av Swedbanks hållbara affärsstrategi och mål. Tidigare ansvarig för Accenture Corporate Citizenship i Norden samt som konsult mot större bolag i omställning med digitaliseringen som verktyg.

Moderator

Thomas Frostberg, näringslivsjournalist med fokus på hållbarhetsfrågor. Thomas skriver bland annat i Sydsvenskan och Dagens Industri. Han är tidigare redaktör på studenttidningen Lundagård och alumn från Lunds universitet.

Observera att informationen är preliminär och kan komma att ändras.

Aktuell information hittar du alltid på Lunds universitets webbplats

Arrangörer

Seminariet anordnas med anledning av Hållbarhetsveckan vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Ekonomihögskolan

Sustainable Future Hub

Pufendorfinstitutet

Läs mer

Nature by Numbers | PUFENDORFINSTITUTET (lu.se)

50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet | Lunds universitet

Hållbarhetsveckan vid Lunds universitet

6 maj 2022
11:00–12:30

Lokal

Pufendorfinstitutet
Biskopsgatan 3
223 62 Lund

Kontakt

Louise Larsson

event@ehl.lu.se