lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi

Disputation

Gustav Hägg har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Experiential entrepreneurship education: Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge. Gustav är verksam vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Företagsekonomiska institutionen.

Fakultetsopponent är professor Ulla Hytti, Åbo universitet.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 22 december 2017 kl. 13.15-15.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210