lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

KEFU-kurs: Den svenska välfärdsstatens framväxt - Skola och hälsa i ett livscykelperspektiv

Seminarium

De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer under barndomen har rönt mycket uppmärksamhet bland såväl forskare som beslutsfattare under det senaste decenniet. Grundläggande delar av den svenska välfärdsstaten såg dagens ljus redan under 1920-30-talet. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna på hälsa och välfärd. Vilken inverkan hade ex. introduktionen av gratis spädbarnsvård på barnens hälsa, utbildning och arbetsmarknadsutfall senare i livet? I en serie av projekt har Therese Nilsson tillsammans med andra forskare utvärderat långsiktiga effekter av reformer och inslag i den tidiga svenska välfärdsstaten. I föreläsningen läggs fokus vid dels introduktionen av BVC, dels reformer av Folkskolan som på olika sätt utökade den obligatoriska skolgången. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna av tillgången till spädbarnsvård och mer utbildning på hälsa och välfärd.

Medverkande: Therese Nilsson, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Till mer info och anmälan

OM HäNDELSEN

Tid: 13 december 2017 kl. 14.00-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207