lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

KEFU-seminarium: Varumärkesorientering i offentlig sektor

Seminarium

Varumärkesarbete har länge varit ett vanligt fenomen i företagsvärlden. På senare tid har även offentliga organisationer börjat ägna sig åt detta och att prata om vikten av ett starkt varumärke. Varumärkesarbete kan föra en del gott med sig: allmänheten kan få relevant information om offentliga organisationer och organisationernas medlemmar kan öka sin medvetenhet om medborgarnas krav. Samtidigt finns det risk att en varumärkesorientering kolliderar med offentliga organisationers demokratiska uppdrag. Ambitionen att skapa/vårda en offentlig organisations varumärkesbild kan exempelvis kollidera med samhällets krav på transparens och öppenhet. Man kan säga att varumärkesorientering i offentlig sektor präglas av konflikter mellan olika ”värderegimer”, till exempel mellan marknadsregimen och den civila regimen. 

Med hjälp av forskningsmedel från KEFU har vi genomfört en pilotstudie i två Sydsvenska och en Nordamerikansk kommun. Studien syftar till att skapa inblick i de problem och möjligheter som kommunerna upplever i relation till varumärkesorientering. På seminariet den 7 december presenterar vi några av våra preliminära insikter från studien, samt bjuder in deltagarna till diskussion. I vår presentation lägger vi särskilt fokus på hur beslutsfattare och tjänstemän motiverar användningen av varumärkesarbete, vilken typ av varumärkesarbete som företas, samt hur detta arbete är relaterat till konflikter mellan olika värderegimer.  

Medverkande: Jon Bertilsson, ek dr och Jens Rennstam, docent båda från Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Till mer info och anmälan

OM HäNDELSEN

Tid: 7 december 2017 kl. 14.00-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC2:063