lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Seminariedag

Konferens

En seminariedag anordnas på Ekonomihögskolan den 25 augusti. Medverkar som föreläsare gör forskare från Ekonomihögskolan samt från LTH. Även externa föreläsare från EU-kommissionen, UEAPME och Handelshögskolan i Göteborg ger föreläsningar på olika teman.

Teman och föreläsare:

Europa under det senaste halvseklet. En halv miljard invånare, en av världens största ekonomier - lever EU upp till sin potential?

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige. Statsministerns statssekreterare 2010-14 med ansvar för utrikesoch EU-frågor. Tidigare också verksam vid svenska EU-representationen i Bryssel och vid UD, internationell handel. (KAM)

Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Bo Sandelin, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Författare till standard-verket Ekonomin i EU.

Gunilla Almgren, företagare, styrelsemedlem i europeiska paraplyorganisationen UEAPME för små och medelstora företag med 12 miljoner medlemsföretag och 45 miljoner anställda.

Lars Oxelheim, professor emeritus i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Hur blev Sverige rikt och jämlikt? Alternativt: Föregångsland eller avskräckande exempel?

Andreas Bergh, Universitetslektor i nationalekonomi, docent vid Centrum för ekonomisk demografi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Förtroendemaskinen - hur kan du lita på dina värsta fiender?

Christopher Jämthagen, tekn. dr., LTH.

 

Alla intresserade hälsas välkomna!

Hela programmet

Kontakt: Börje Kjellström 
 

OM HäNDELSEN

Tid: 25 augusti 2017 kl. 10.00-16.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, Crafoordsalen